Oriau Agor

10.00y.b. Saith diwrnod yr wythnos. Cyfarfodydd, partion a digwyddiadau yn cael ei gynnal yn mi-nos - cysylltwch am fanylion.

Beiciau i’w llogi

Oedolion, Plant, tandem a trikes ar gael. Cliciwch yma i llogi.

Cyfleusterau

Toiled anabl, cyfeillgar i gadeiriau olwyn, newid babanod, cadeiriau uchel, seddi awyr agored, seddi dan do ac yn agos at llyn Y Bala.

Caffi Woody’s Cafe © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu a Ni Am fwy o wybodaeth am y caffi neu llogi beiciau, cysylltwch efo ni trwy: Caffi Woody’s Cafe Canolfan Hamdden Penllyn Y Bala, Gwynedd LL23 7SR Ebost: anne@caffiwoodyscafe.co.uk Ffon: 07584 065310

Oriau Agor

10.00y.b. Saith diwrnod yr wythnos. Cyfarfodydd, partion a digwyddiadau yn cael ei gynnal yn mi-nos - cysylltwch am fanylion.

Beiciau i’w llogi

Oedolion, Plant, tandem a trikes ar gael. Cliciwch yma i llogi.

Cyfleusterau

Toiled anabl, cyfeillgar i gadeiriau olwyn, newid babanod, cadeiriau uchel, seddi awyr agored, seddi dan do ac yn agos at llyn Y Bala.

Caffi Woody’s Cafe © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu a Ni Am fwy o wybodaeth am y caffi neu llogi beiciau, cysylltwch efo ni trwy: Caffi Woody’s Cafe Canolfan Hamdden Penllyn Y Bala, Gwynedd LL23 7SR Ebost: anne@caffiwoodyscafe.co.uk Ffon: 07584 065310