Caffi Woody’s Cafe © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu a Ni Am fwy o wybodaeth am y caffi neu llogi beiciau, cysylltwch efo ni trwy: Caffi Woody’s Cafe Canolfan Hamdden Penllyn Y Bala, Gwynedd LL23 7SR Ebost: lakeviewfamily83@yahoo.co.uk Ffon: 07584 065310

Y Caffi

Os ydych chi'n chwilio am fwyd cartref da iawn yng Nghymru mewn caffi croesawgar a chlyd sy'n gyfeillgar i gŵn, edrychwch dim pellach. Mae Caffi Woody’s wedi’i leoli reit ar lan Llyn Tegid, Y Bala, sef tref brysur yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Rydym yn defnyddio'r cynhwysion lleol gorau i greu bwydlen sy'n gweddu i bob chwaeth. Yn ogystal â brecwast a chinio rydym hefyd yn cynnig dewis gwych o gacennau cartref a phwdinau. Gallwn ddarparu ar gyfer y rhai ag alergeddau bwyd. Rydym ar agor bob dydd trwy gydol y flwyddyn o 10.00y.b., saith diwrnod yr wythnos. Gallwn hefyd agor gyda'r nos ar gyfer cyfarfodydd, partïon a digwyddiadau gyda'r nos trwy drefniant.

Be rydym yn ei gynnig

Hufen Ia a Cacennau cartref Ryseitiau Woody’s Wyau a cig wedi’w cyrchu’n lleol Bwyd wedi’w coginio’n ffresh Arlwyo ar gyfer Alergenau Mewn lleoliad delfrydol drws nesaf i'r Ganolfan Hamdden Wedi’w lleoli ar lan Llyn Tegid, Bala Cyfleusterau Newid Babanod Cadeiriau Uchel Cyfeillgar i Gŵn Toiled Anabl Seddi Awyr Agored a Dan Do

Y Caffi

Os ydych chi'n chwilio am fwyd cartref da iawn yng Nghymru mewn caffi croesawgar a chlyd sy'n gyfeillgar i gŵn, edrychwch dim pellach. Mae Caffi Woody’s wedi’i leoli reit ar lan Llyn Tegid, Y Bala, sef tref brysur yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Rydym yn defnyddio'r cynhwysion lleol gorau i greu bwydlen sy'n gweddu i bob chwaeth. Yn ogystal â brecwast a chinio rydym hefyd yn cynnig dewis gwych o gacennau cartref a phwdinau. Gallwn ddarparu ar gyfer y rhai ag alergeddau bwyd. Rydym ar agor bob dydd trwy gydol y flwyddyn o 10.00y.b., saith diwrnod yr wythnos. Gallwn hefyd agor gyda'r nos ar gyfer cyfarfodydd, partïon a digwyddiadau gyda'r nos trwy drefniant.

Be rydym yn ei gynnig

Hufen Ia a Cacennau cartref Ryseitiau Woody’s Wyau a cig wedi’w cyrchu’n lleol Bwyd wedi’w coginio’n ffresh Arlwyo ar gyfer Alergenau Mewn lleoliad delfrydol drws nesaf i'r Ganolfan Hamdden Wedi’w lleoli ar lan Llyn Tegid, Bala Cyfleusterau Newid Babanod Cadeiriau Uchel Cyfeillgar i Gŵn Toiled Anabl Seddi Awyr Agored a Dan Do

Caffi Woody’s Cafe © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu a Ni Am fwy o wybodaeth am y caffi neu llogi beiciau, cysylltwch efo ni trwy: Caffi Woody’s Cafe Canolfan Hamdden Penllyn Y Bala, Gwynedd LL23 7SR Ebost: lakeviewfamily83@yahoo.co.uk Ffon: 07584 065310